Straatbeeld 2.jpg

aquaParker

DE KLIMAATADAPTIEVE PARKEEROPLOSSING

Morssinkhof Infra presenteert aquaParker: dé klimaatadaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging en bodeminfiltratie bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen. Het concept is ontwikkeld als oplossing voor de groeiende problemen die ontstaan door de klimaatverandering. Met name in stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. aquaParker is een waterbufferende parkeeroplossing die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk ‘parkeert’ en infiltreert onder de parkeerplaats. De open structuur van de betonplaat zorgt voor goede waterinfiltratie en biedt bovendien ruimte voor groen. Dit draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit, het levert bovendien een bijdrage om hittestress te voorkomen.

Het concept is een co-creatie van:

beton-logo2x-2.png
logo_advirens.png
Morssinkhof Infra, logo fc.png

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het concept aquaParker?

 

Download dan hier onze brochure of neem contact met ons op. 

Morssinkhof, aquaParker 3-luik b1 (Miniatuur).jpg

Read more about aquaParker

Do you want to know more about the concept aquaParker?

Download the English version of our brochure.

Morssinkhof, Aqua-parker Engels def2 losse pagina's (Miniatuur).jpg

Nieuws

Bekijk al het nieuws op de nieuwspagina!