top of page
Doorsnede 3.jpg

Hoe werkt het?

aquaParker is een concept dat is opgebouwd uit drie lagen:

Parkeerplaat en beplanting

aquaParker - foto bij plaat en beplantin

De bovenste laag bestaat uit een stabiele betonplaat, die een solide basis geeft om voertuigen op te parkeren. De afmeting van de betonplaat is afgestemd op de afmeting van een standaard betonstraatsteen en bedraagt 158 x 400 cm. Deze plaat is 20 cm dik en voorzien van gaten. Deze gaten geven water de ruimte om snel in de ondergrond te trekken en bieden bovendien de mogelijkheid om de parkeerplaats aan te planten met diverse plantsoorten. De plaat wordt omsloten door straatstenen, waardoor het in- en uitstappen geen problemen oplevert.

Voor de beplanting zijn meerdere keuzes, elk met hun eigen uitstraling. De plantopties zijn bestand tegen zowel droogte als extreme natheid en tegen strooizout. Ze zijn bovendien overrijdbaar. Dankzij de strenge selectie aan beplanting, waarbij met name gekozen is voor kruidenplanten, is het onderhoud aan de beplanting nihil.

Substraat

aquaParker - foto substraat.jpg

Onder de betonplaat is een substraat aangebracht. Dit substraat heeft een goede waterdoorlatende functie en levert tegelijkertijd een goede voedingsbodem voor de beplanting en zorgt voor zuivering van het regenwater als deze in de bodem infiltreert.

Waterbufferend onderpakket

aquaParker - foto waterbufferend onderpa

Het onderpakket zorgt voor de waterbufferende capaciteit die de aquaParker uniek maakt. In het concept van de aquaParker wordt gerekend met 2 kuub water per parkeerplaats (20 mm statische berging per 100 m² verhardingsoppervlak). Het onderpakket kan bestaan uit steenwol, kunststof kratten, grind, (bomen)granulaat of een grof gesteente.

bottom of page